Provincie Limburg.be

deze week

Z33 IN TRANSITIE

Z33 gaat eens pannende tijd tegenmoet: de nieuwbouw- en verbouwingswerken starten; het huisvoor actuele kunst wordt een maat groter. Daarbij zet Z33 stappen in derichting van een nieuw, toekomstig organisatie- en tentoonstellingsmodel waarinintensief zal worden samengewerkt met verschillende partners zowel op lokaal,nationaal als internationaal niveau.

Het hoofdgebouw,Vleugel '58, is sinds de zomer gesloten. De begijnhofhuisjes werden heringericht om ruimte te creëren voor MANUFACTUUR 3.0 (01.10.2016 –29.01.2017), een dynamische tentoonstelling die nieuwe vormen van productievoorstelt en TOEGEPAST 21 (30.10.2016 – 29.01.2017) dat de jaarlijkse lichtingnieuw designtalent in de schijnwerpers zet.

Daarnaast werkt Z33 volop verder aan projecten buiten de eigen muren: zo staat de realisatie van nieuwe werken voor kunst in de open ruimte van Limburg in de steigers,treedt Z33 op als gastcurator voor buitenlandse tentoonstellingen, wordt er wederom een programma voorbereidt dat plaatsvindt in Milaan tijdens de Salonedel Mobile, en deelt Z33 zijn expertise als partner in (internationale)samenwerkingsprojecten.

In aanloop naar de opening van het nieuwe gebouw in 2018 gaat de regionale, nationale eninternationale ontwikkeling van Z33 in hoog tempo door.

In de komende maanden zullen wij al deze nieuwe projecten, de nieuwe strategie, coöperatieveplannen, het tentoonstellingstraject, de onderzoekslijnen en natuurlijk de nieuwbouw, toelichten via de website, nieuwsbrief en social media. Volg Z33 

Share |