Provincie Limburg.be

FreeSpace 2006

FreeSpace 2006
13.05 tot 29.10.2006

In 2006 zet ‘Freespace Limburg’, het jaarlijkse expositieproject van Platform Limburg Beeldende Kunsten, een onderzoek op naar de verschillende krachtverhoudingen die in de regio leven. ‘Power Plays – Interior Desires, Exterior Spaces’, samengesteld door Ive Stevenheydens, grijpt het presenteren van kunst op locatie aan als motor voor dialoog en discussie. Concreet vinden in de regio tussen half mei en eind oktober een aantal grootschalige artistieke acties plaats, bedacht en uitgevoerd door zowel individuele artiesten als collectieven, Belgen als buitenlanders. Die evenementen – van happenings over performances tot interactieve tentoonstellingen – geven het startschot voor reflectie en discussie omtrent de maatschappelijke kwesties die ze aankaarten. ‘Power Plays’ werkt samen met belangenverenigingen uit de regio, universiteiten en academies, kunstplatformen en tientallen specialisten ter zake.

Eén knooppunt van ‘Power Plays - Interior Desires, Exterior Spaces’ zijn twee ruime lokalen van het Hasseltse kunstencentrum Z33. Omgeturnd tot ‘denkcellen’ bieden die een plek voor reflectie, documentatie en debat rond verschillende sociale vraagstukken die de artistieke acties opwerpen. Wisselend tentoongestelde werken borduren er verder op de belichte en besproken thematiek. Studenten, kunstenaars, wetenschappers en specialisten slaan er de handen in elkaar. Naast die denktank en continu evoluerende tentoonstellingsplek, vinden eveneens gesprekken en ontmoetingen plaats op diverse locaties in de regio. Bovendien ontvangen de aan het project verbonden partners waaronder het FLAC© en de Media en Design Academie, beide in Genk, of de Provinciale Hogeschool in Hasselt sprekers en kunstenaars van allerlei slag. Op die manier wil ‘Power Plays’ denkpistes uittekenen over kwesties van respectievelijk urbanistische, demografische, folkloristische, ecologische (versus economische) en politieke aard. Kwesties die in de regio spelen, maar ook (ver) daarbuiten. Een laatste tijdsblok beschouwt kritisch de manier waarop de (regionale, nationale én internationale) media tijdens de loop van het project functioneerden en analyseert de hedendaagse positie van de kunstkritiek. Als afsluiter stelt het project zichzelf ter discussie in een evaluerend slotdebat. Maar daarmee is ‘Power Plays’ niet afgelopen: het caleidoscopische project krijgt immers een staartje in een catalogus die nog specifieker ingaat op de aangeraakte, besproken en weerlegde thematiek. ‘Power Plays– Interior Desires, Exterior Spaces’ loopt dus grofweg op twee sporen: een artistiek en een reflexief. Die velden beschouwen we echter als onlosmakelijk met elkaar verbonden – ze kruisen en overlappen voortdurend en horen in dit geval elkaar te beïnvloeden, te verstevigen. Limburgers hoeven echter niet naar de specifieke acties of naar de verschillende discussieplekken af te zakken om met ‘Power Plays’ in aanraking te komen. Als een virus verspreidt het project zich immers over de hele provincie. Zo duiken in openbare en ‘semi-openbare’ ruimtes (bijvoorbeeld een provinciezaal, ziekenhuis of café) geregeld projecties, performances of andere ‘acties’ op. In de drukste straten treden artiesten in direct contact met de bevolking, terwijl op bekende festivals alsook op volkse feesten eveneens evenementen plaatsvinden. ‘Power Plays’ kruipt met sociaal-artistieke, artistiek-sociale en ronduit sociale projecten dus ook onder de huid van Limburg. U loopt ons deze zomer ongetwijfeld tegen het lijf.

POWER PLAYS = Actions / Reflection / Urbanism / Exhibitions / Folklore / Performances / Lectures / Ecology vs Economy / Party / Discussions / Politics / Concerts / Demography / Debates / Screenings / Media / Process / Art

Meer

Fase 4: Niko Hendrickx presenteert 'Distance to Morsemaille...and Back', 'RE: Media - Feedback from the Press' en 'Media Works'

Onder de vlag ‘RE: Media – Feedback from the Press’ plaatst 'Power Plays' in Z33 de eigen communicatie tegenover de feedback in kranten en tijdschriften, de commentaren op radio en televisie en de reacties op internetfora. In het verlengde daarvan ontwikkelde de kunstenaar Niko Hendrickx de nieuwe installatie ‘Distance to Morsemaille…and Back’. Hierin ironiseert hij de kruisverbanden tussen het internet en globale versus regionale geografie. Hij maakt daarbij ondermeer gebruik van morsecode. Dit vormt de opmaat voor vier performances in Kunstencentrum Belgie rond de huidige positie en macht van de media bij de vorming van de ‘publieke opinie’. 'Power Plays' sluit het jaar af  met een rondetafeldebat voor alle betrokkenen bij het project.  Het debat wil aanzetten tot reflectie over de procesmatige aanpak van het project én enkele krijtlijnen uittekenen voor het komende jaar…

Fase 3: 'Moi, l'éléphant' van Sarah Vanagt, 'Adopt a spot', 'Politieke deejays', 'De bibliotheek van Babel'

Met de verkiezingen voor de deur mengt ‘Power Plays’ zich – uiteraard via een (artistieke) bocht – in het debat. In de audiovisuele installatie ‘Moi, l’éléphant’ van Sarah Vanagt, vanaf 16 september bij Z33 te zien, reflecteren Belgische kinderen op hun eigen manier over de relatie tussen België en Congo. Bij Z33 werken studenten van de Provinciale Hogeschool Limburg aan de cross-over workshop 'Adobt a Spot'. Voorts bouwen kunstenaars van Artisit bij het Opvangcentrum voor Asielzoekers van Bevingen samen met de asielzoekers aan de (protest)sculptuur ‘De Bibliotheek van Babel’. De politici zelf krijgen ook een platform. Onder de noemer ‘Politieke deejays’ draaien twee zondagen vier kopstukken uit de Limburgse politiek in Z33 plaatjes. Voor een verdedigen ze hun zaak niet met woorden, maar met muziek.

Sarah Vanagt bouwde naambekendheid op met videowerk rond kinderen in Rwanda en Congo. Op uitnodiging van ‘Power Plays’ kreeg de kunstenares in 2006 een werkplaats in het FLACC, Genk aangeboden. Ze voerde een onderzoek naar de manier waarop Congo leeft in de verbeelding van kinderen die opgroeien in Vlaanderen. In de installatie ‘Moi, L’éléphant’, een samensmelten van video-, foto- en klankwerk, spreken twee kinderen met opgezette dieren uit het Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. De dieren herinneren zich gebeurtenissen uit de koloniale tijd in het verre Congo. Ze praten ook over hun wedervaren sinds hun aankomst in België. Bovendien kunnen ze de gedachten van de museumbezoekers lezen. De opening vindt plaats op 16 september, in de begijnhofhuisjes van Z33.

‘Moi, L’élephant’ is een samenwerking tussen ‘Power Plays – Interior Desires, Exterior Spaces’ (Platform Limburg Beeldende Kunsten),  FLACC (www.flacc.info) en Z33.

Het department architectuur en beeldende kunst van de Provinciale Hogeschool Limburg werkt gedurende een week aan de cross-over workshop 'Adobt a Spot'. Studenten van de departementen architectuur en beeldende kunst bakenden een gebied in Limburg af. Na te onderzoeken wat er bij de bevolking leeft, stellen ze een alternatief voor die zone op. Dat doen ze, Fase 3 van ‘Power Plays’ indachtig, aan de hand van het stramien van een verkiezingscampagne. De documentatieruimtes van Power Plays  tonen de artistiek-politieke statements die voortvloeien uit hun onderzoek.

Adobt a Spot is een samenwerking tussen Power Plays – Interior Desires, Exterior Spaces’ (Platform Limburg Beeldende Kunsten) en PHL.

Kan een deejay politiek zijn en andersom? ‘Power Plays’ nodigt op twee zondagmiddagen telkens twee politieke kopstukken uit voor een rasechte deejaybattle. De sfeer in de Begijnhofhuisjes is relaxt en loungy, de deejays draaien voor een zittend publiek. Op 17 september neemt Jos Claessens (gedeputeerde van de provincie voor ondermeer Financiën en Cultuur, VLD) het op tegen Herman Reynders (burgemeester van de stad Hasselt, sp.a). Op 1 oktober is het aan de vrouwen: Hilde Vautmans (Volksvertegenwoordiger VLD) draait de plaatjes samen met Sonja Claes (gedeputeerde van Welzijn van de provincie Limburg, CD&V).

Samen met de asielzoekers presenteert Artisit, een kunstenaarsatelier voor personen met een psychotisch psychisme, een monumentale boekensculptuur. ‘De Bibliotheek van Babel’ bouwt voort op de beeldvorming van Pieter Bruegel de Oude’s schilderijen ‘Toren van Babel’. Uit kratten en boeken opgetrokken, staat de sculptuur metafoor voor een ‘nieuwe’ Babylonische spraakverwarring, op twee niveaus. Enerzijds is het werk een visualisatie van de ‘anderstalige’ mensen van buiten fort Europa die om economische, sociale of politieke redenen hier een nieuw leven willen opbouwen. Anderzijds staat het werk symbool voor de kunstenaars met een psychiatrisch verleden wiens werk sindsdien verschoof naar de biotoop van ‘outsider art’.
Asielzoekers en kunstenaars van Artisit werken van 11 tot 16 september aan de sculptuur, 17 september vindt een publiekspresentatie plaats en tot eind november lopen verschillende activiteiten aan ‘De Bibliotheek van Babel’.

Fase 2: 'Spermcube' van Philippe Meste, 'Usual Suspects. Imaginary Enemy' van Iphigenia Tillieu en 'Curiosa' van Gaston Wuestenberghs

In een eerste fase stelde ‘Power Plays’ vragen bij onze dagelijkse architecturale ruimte. Na het veelbesproken ‘Soundhouse’ van Mark Bain, een poging een Genks huis te vernietigen met geluidsgolven, opent Fase 2 van ‘Power Plays’ opnieuw met een project dat ongetwijfeld de tongen zal roeren.

Sinds goed anderhalf jaar roept Philippe Meste via zijn website www.spermcube.org wereldwijd op tot donatie van sperma. Zodoende wil hij 1000 liter verzamelen in zijn ‘Spermcube’, een tot voor kort onbestaande minimalistische sculptuur. Hoewel Meste nog lang niet aan zijn kubieke liter sperma is, realiseert ‘Power Plays’, in samenwerking met ‘After Cage’, alvast de recipiënt van dit monument voor de 21ste eeuw. Het project ‘Spermcube’ staat van 25 juni tot 24 september in het Hasseltse kunstencentrum Z33 tentoongesteld. Daarnaast zijn er inzamelposten in Espace Nord in Luik, Marres in Maastricht en het Surmondt-Ludwig museum in Aken opgesteld.

In de begijnhofhuisjes in Hasselt kan je terecht voor ‘Facts and figures – A Collection of Recent Demographical Studies on the Euregion’. Hierin zijn demografische gegevens van de Euregio gebundeld en geïllustreerd met statistieken, kaarten en cijfermateriaal. Ook liggen er documentatiemappen over de kunstenaars – Philippe Meste, Iphigenia Tillieu en Gaston Wuestenbergs - ter inzage.

Iphigenia Tillieu ontwikkelt in de Begijnhofhuisjes ‘Usual Suspects. Imaginary Enemy’, een monumentaal werk dat vragen stelt rond identiteit en stigmatisering (foto's). Daarnaast toont Gaston Wuestenbergs ‘Curiosa’, een collectie werken die onlosmakelijk verbonden zijn met zijn ongebruikelijke levenswijze. Ook worden er een film en foto’s getoond over  Gaston’s leefwijze. Daarnaast neemt de kunstenaar in juli bezoekers mee voor een fietsrit naar zijn nabijgelegen micro-universum: een lemen huis waar hij samenleeft met hommels, motten, spinnen enzovoort.

De documentatiecellen werden ingericht door het vormgeversduo Echt - Hanne Put en Wim Buts. Hun modulaire ingreep staat voor een architecturaal-artistiek ‘work in progress’, een werk dat gedurende de loop van ‘Power Plays’ voortdurend evolueert.


Videoparcours 'Sites of Elasticity' - 20/05 tot 2/07 - binnenstad Lommel - gratis

‘Sites of Elasticity’ is een parcours van tien videowerken langs acht openbare locaties in Lommel. De tien werken vertellen een verhaal van een bepaalde site. Bovendien gaan ze linken aan met de locatie waar ze getoond worden.

Samen tekenen de video’s echter een imaginaire ruimte uit: het onbestaande ‘Elasticity’, een stad die leeft en beweegt. Gebouwen lijken zichzelf af te breken, in de buik van de stad brommen machines. Maar waar is de bevolking? Vaak getuigt enkel de architecturale ruimte van menselijke activiteit. In andere werken zijn personen herleid tot schimmen of tot een anonieme massa die wel gestuurd lijkt door haar stedelijke infrastructuur.

Zoals de naam aangeeft is ‘Elasticity’ flexibel en onbestemd. Door cameraposities of digitale technieken werden de beelden van voorsteden, flatgebouwen, marktpleinen en sites in de ingewanden van de stad on-plaatsbaar. Zijn de werken gedraaid in Brussel, Chicago of Hong Kong? Deze denkbeeldige stad zou zich overal ter wereld kunnen bevinden. Voorlopig openbaart ze zich even in Lommel. In Z33 belichten twee andere videowerken deze thematiek vanuit het oogpunt van het Vlaanderen uit de jaren ‘70 en de huidige, geblobaliseerde stad. Samenstelling Ive Stevenheydens.

20/5 - 2/7: elke dag van 10 tot 19u - gratis
Binnenstad Lommel - vertrek aan Toerisme Lommel, Dorp 14

Soundhouse - performance door Mark Bain

'Power Plays - Interior Desires, Exterior Spaces' steekt zaterdag 13 mei krachtig van wal met de performance 'SOUNDHOUSE' door de Amerikaanse kunstenaar Mark Bain We starten om 19u met een debat dat onder meer het werk van Mark Bain inhoudelijk zal kaderen. Willy Miermans (directeur instituut voor Verkeerskunde Universiteit Hasselt) modereert het debat. Sprekers zijn Mark Bain, Ive Stevenheydens (curator), Tom Vleugels (ingenieur Bruggen en Wegen Vlaams Gewest) en Wim Dries (schepen Stad Genk).

Om 19u30 start Mark Bain met zijn performance, die omstreeks 20u30 zal afgelopen zijn. De avond eindigt met een feest. 

De performance vindt plaats aan de Hasseltweg in Genk, ter hoogte  van het kruispunt met de Landwaartslaan (richting Boxbergheide). Hier vindt u een wegbeschrijving.  

Opbouw

 

Foto's

Powerplays #2
Alien Oosting
Powerplays #1
Powerplays #3
Powerplays #4
Powerplays #5
Share |