Provincie Limburg.be

Z33 - FoAM - Futures Lab. A laboratory for experimental world construction

Z33 - FoAM - Futures Lab. A laboratory for experimental world construction

Z33 - FoAM
Futures Lab. A laboratory for experimental world construction — ongoing

Futures Lab is een onderzoeksarchief, workshop- en leesruimte waarin verschillende toekomsten te verkennen zijn. Verspreid in het lab kunnen bezoekers sporen terugvinden van verschillende futuristen en hun onderzoek: onderzoeksmaterialen en nota's, een kleine bibliotheek en een verzameling work-in-progress. Een video geeft je meer achtergrondinformatie over de unieke werelden van Future Fictions, de projecten en de mensen erachter. Het lab biedt daarnaast plaats aan een programma van toekomstgerelateerde interventies, workshops en conversaties van o.a. FoAM, Arne Hendriks en Monnik, The Extrapolation Factory, Pantopicon, Pieterjan Ginckels en de Universiteit Hasselt.

Futures Lab reading references:
. http://lib.fo.am/future_fabulators/future_fictions_references

. http://z33research.be/studio-future/
. http://www.z33.be/blogs/futures-lab-workshops-en-werkateliers-op-naar-toekomstgeletterdheid
. http://fo.am/blog/2014/12/17/ff-fl-ff/

FoAM in the Futures Lab

Gedurende de tentoonstelling neemt FoAM het Futures Lab in. FoAM nodigt de bezoekers uit om er te ontdekken wat het betekent om toekomstmogelijkheden in het heden te ontwerpen en te oefenen. Terwijl ze in residentie is, verzamelt en deelt FoAM materialen voor en van de Futurist Fieldguide, een handleiding voor wie interesse heeft in scenarioconstructie, design fiction en andere wereldopbouwpraktijken. Naast lopende onderzoeksactiviteiten biedt FoAM een aantal participatieve evenementen aan die speciaal voor Future Fictions ontworpen zijn, waaronder een experimenteel Food Futures-menu voor de opening van de tentoonstelling en een workshop en 'preenactment' rond het thema Futures of Doing Nothing.

FoAM is een netwerk van transdisciplinaire labs voor speculatieve cultuur. Geleid door het motto 'grow your own worlds' verkent FoAM toekomstmogelijkheden op de grens van kunst, wetenschap, natuur en het leven van alledag. Ze zoekt de dialoog met heel verschillende individuen en spoort aan de toekomst te erkennen als een gedeelde 'commons'. FoAM's bijdrage aan de tentoonstelling maakt deel uit van het Future Fabulators-project, waarbij ze met een breed en divers publiek werken om het leven in een resem toekomstmogelijkheden, ontworpen als artistieke experimenten vandaag, te verbeelden, beleven en onderzoeken. Met de steun van het Cultuurprogramma (2007-2013) van de Europese Unie. 

Workshop The Future of Doing Nothing 08.10 + 09.10.2014

Arne Hendriks and Monnik in the Futures Lab

Het uiteindelijke, meest extreme, logische gevolg van de huidige verstedelijkingspatronen is het ontstaan van één stad voor de hele wereldpopulatie. Maar, terwijl we onbewust die eindvorm wensen, lijken we blind en onbeholpen in het proces ernaartoe. Wat als we met z'n allen, de hele wereldbevolking, vrijwillig en bewust naar die ene stad toe bewegen? Wat als we vandaag zouden starten met het plannen van die grote reis?

Kunstenaar Arne Hendriks en het Monnik collectief raken met dit onderzoek verschillende bestaande trends aan op vlak van migratie, groeiende wereldbevolking en urbanisatie. Samen met een team experten in het Futures Lab onderzoeken, verbeelden en visualiseren ze een evacuatieplan voor de stad Hasselt.

Dit nieuwe onderzoek kan begrepen worden als de proloog op 8 billion city: een speculatief onderzoek naar de condities voor en voorwaarden van het creëren van één stad voor de hele wereldpopulatie in 2025.

The Extrapolation Factory in the Futures Lab

"Popular notions of the future often get stuck in a kind of glossy rut - gleaming buildings and whiz-bang inventions – (...) it's not often that we see the futures of everyday life brought into focus."
— Stuart Candy*

Hoe zullen we leven binnen 30, 50 of 100 jaar? Van welke nieuwe voordelen zullen we kunnen genieten en wat zullen we moeten opgeven? Wat zullen de ontworpen voorwerpen en objecten vertellen over ons als mens en als cultuur? The Extrapolation Factory neemt het Futures Lab in met een tweedaagse workshop rond deze vragen.

The Extrapolation Factory, opgericht door Chris Woebken en Elliott P. Montgomery, is een onderzoeksstudio die zich toelegt op het nadenken over de toekomst via design; ze ontwikkelen toekomstscenario's die vertaald worden in objecten in herkenbare settings van vandaag. Hun methodiek is gestoeld op het gezamenlijk bedenken en verbeelden van mogelijke toekomsten met een diverse groep participanten, experten en nonexperten, en op verschillende, doch toegankelijke manieren. Eerdere projecten van de studio zijn 99¢ Futures, Futurematic, Junk Mail Machine, Futures Capsules en Pawn Tomorrow. Met hun werk onderzoekt The Extrapolation Factory de waarde van snel verbeelde, ontwikkelde, toegepaste en geëvalueerde visies op mogelijke toekomsten, dichtbij of veraf.

 "We're not asking people to predict, but more to dream," said Montgomery. "Or produce nightmares, if that's what will help us make decisions in the present."
— Elliot Montgomery**

*Stuart Candy about The Extrapolation Factory in Sheena McKenzie. Animal DNA and Mars kits: Christmas gifts of the future? CNN December 11, 2013.
** Elliot Montgomery in Sheena McKenzie. Animal DNA and Mars kits: Christmas gifts of the future? CNN, December 11, 2013. 

Deelnemen workshop 19-20.10.2014

Ben jij product designer, industrieel designer, bioloog, bio-ingenieur, technoloogen of andere wetenschapper en wil je je graag mee verdiepen in het avontuur van The Extrapolation Factory? Schrijf je dan nu in via futurefictions@z33.be met vermelding van workshop The Extrapolation Factory.

Deelnemen is gratis, enkel mits inschrijven. Max aantal deelnemers: 40

Speedism — Pieterjan Ginckels in the Futures Lab

In samenwerking met de publieke school voor architectuur brussel organiseert Pieterjan Ginckels een Speed Trip doorheen de Brusselse parkeergarages.

Met deze Speed Trip plaatst hij de ideeën en concepten achter Speedism in de praktijk en in de wereld: de waarde van snelheid – en oppervlakkigheid in ervaring – wordt tot het uiterste gedreven, resulterend in een copy-paste landschap van iconen en elementen, bouwsteentjes van een megalomane beeldconstructie; een ver doorgedreven collapscape.

In de woorden van Pieterjan Ginckels: "Deze SPEED TRIP is deel van een onderzoeksproject SPEED SPACE waarin ik kijk naar de relatie tussen snelheid en de manier waarop de praktijk en de architectuur vorm krijgen en beïnvloed worden door een in toenemende mate gethematiseerde, spectaculaire en versnellende maatschappij. De veranderingen die ik bestudeer situeren zich op het vlak van mediatie (blogcultuur, archi-pornografie) en theorie, evenals stijl en vorm (non-stop remix, microtoekomsten, het hyperreële). [Ze komen tot uiting in] gebouwen en realiteiten (...) die een belangrijke rol spelen of op een bepaald moment geraakt zijn door dit begrip van snelheid en ondertussen alweer 'afgekoeld' of 'minder hot' zijn." Eerdere Speed Trips werden gehouden in Los Angeles, Las Vegas en Peking.

Doe mee met de Speed Trip

Jij kan meedoen met de Brussels Parking Drive op vrijdag 28.11.2014!

Programma:
10:00    Start Hasselt
11:00    Pick-up en start trip Brussel
15:00    Einde parcours
16:00    Aankomst Hasselt, compilatie
18:00    Einde

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze actief meedenken over de parking garage tour en de methode van documenteren (hier wordt naar gevraagd in het inschrijvingsformulier). Er wordt een carpoolsysteem uitgedacht en beroep gedaan op de auto’s van de deelnemers.

Deelnemen is gratis. Wil je meer weten? Contacteer futurefictions@z33.be. Meer info over inschrijvingen vind je binnenkort hier op de website.

Pantopicon in the Futures Lab

Wat als politieke partijen niet langer het organiserend principe zijn en bestuur- en regeerperiodes niet langer een lineair gegeven? Wat als lokaal en globaal bestuur vervlechten? Wat als een participatieve democratie meer van burgers vraagt dan enkel een stem? ... In Agoras, een tweedaags werkatelier zal een multidisciplinair gezelschap zich o.l.v. Nik Baerten (co-founder Pantopicon) een duik wagen in de toekomst van politiek en democratie. Vanuit verre fictieve toekomsten zal worden teruggeblikt op de komende decennia. Deelnemers zullen op basis van hun kennis en verbeelding objecten en verhalen ontwerpen als getuigenissen van fictieve bestuurssystemen van morgen: dromen en nachtmerries, tastbaar gemaakt, als katalysatoren voor verder debat.

Ruim 10 jaar ondersteunt Pantopicon publieke en private organisaties in het verkennen van hun lange termijn toekomsten. Op speculatieve en analytische basis ontwerpt ze tools en processen om veranderingsgericht debat te stimuleren en te vertalen naar visies, strategieën, producten en diensten. De studio werkt vanuit de overtuiging dat niet enkel onze keuzes vandaag de wereld van morgen bepalen, maar onze beeldvorming over morgen tevens onze keuzes vandaag.

De workshop Werkatelier Agoras vindt plaats op 4-5.12.2014 in het Futures Lab en is besloten. Wil je meer informatie, contacteer bezoeken@z33.be.

UHasselt in the Futures Lab

Tijdens de herfst van 2014 gaan Prof. dr. ir. Oswald Devisch en doctoraatstudente Sarah Martens op zoek naar nieuwe methoden om diverse actoren te betrekken in het ruimtelijk beheer van een wijk. In het nabijgelegen Godsheide verkennen ze samen met bewoners welke toekomst de huidige veranderingen kunnen brengen. Ze gaan na wat die veraderingen precies zijn, hoe men hierover denkt en welke rol men hierin kan spelen. Ze formuleren geen toekomstvisie als in een plan of beleidsdocument, maar verkennen de toekomst vanuit wat nu speelt. Ze bedenken samen met bewoners wat nu kan veranderen en welke rol zij hier zelf vandaag in kunnen opnemen. Samen visualiseren en testen ze deze nieuwe ideeën of andere mogelijkheden.

Prof. dr. ir. Oswald Devisch en Sarah Martens maken deel uit van de onderzoeksgroep ArcK van de Faculteit Architectuur en Kunst aan de Universiteit Hasselt. Ze voeren fundamenteel en toegepast onderzoek uit waarbij de slogan van de faculteit, 'Design for Life', de leidraad vormt: met een multidisciplinaire aanpak en de mens als centraal element richten ze zich op maatschappelijk belangrijke thema's. Kernbegrippen voor de onderzoeksgroep zijn: belevingsgericht ontwerpen, capaciteitsopbouw, duurzaamheid, herbestemming, ontwerpend onderzoek, participatie, retail design, scenografie en universeel design.

De workshop Pre-enactment Godsheid vindt plaats van 9.12 tot 12.12 en is besloten.

Foto's

Futures Lab - Future Fictions
Futures Lab - Future Fictions
Futures Lab - Future Fictions
Commusense by Nik Baerten (c) Nik Baerten | Future Fictions - Futures Lab - Workshop Pantopicon: Agoras
The Chair by Michael Van Lieshout (c) Nik Baerten | Future Fictions - Futures Lab - Workshop Pantopicon: Agoras
The Well by Daniel Rossi (c) Nik Baerten | Future Fictions - Futures Lab - Workshop Pantopicon: Agoras

Videos

See video
Share |