Provincie Limburg.be

Architecture Workroom Brussels - Unie Modell

Architecture Workroom Brussels - Unie Modell

De Vlaming wil liefst zo dicht mogelijk bij het landschap wonen. Maar hoe dichter hij er bij gaat wonen, hoe minder landschap er over blijft. Bovendien is de ecologische voetafdruk en maatschappelijke kost van deze sterk verspreide verstedelijking erg hoog. Willen we het overblijvende landschap behouden en versterken, dan moeten we de toekomstige woningbouw radicaal anders gaan organiseren. Het bedenken en bouwen van nieuwe ‘woonlandschappen’ is een cruciale uitdaging voor Vlaanderen.
Architecture Workroom Brusels ontwikkelde met o.a. ‘The Ambition of the Territory’ een alternatief denkkader voor de toekomst van het Vlaamse woonlandschap. Een platform om via ontwerp en met diverse experten, maatschappelijke actoren en ontwerpers vernieuwende antwoorden te formuleren en nieuwe visies uit te tekenen.
De installatie Unie Modell toont de ruimtelijke realiteit tussen en rond de stedelijke kernen van Hasselt en Genk. Het is een schrijf- en tekenoppervlak voor het delen van nieuwe inzichten en het projecteren van nieuwe visies en modellen. Het werk nodigt ontwerpers en betrokken actoren uit om samen aan de slag te gaan met de toekomst van het Limburgse woonlandschap.

Unie Modell, commissie, 2013
Architecture Workroom Brussels
Met de steun van PolyVision Genk

Foto's

architecten de vylder vinck taillieu - Woning Rot-Ellen-Berg
architecten de vylder vinck taillieu - Woning Rot-Ellen-Berg

Voorbij

01.12.2013 tot 30.03.2014
Share |