Provincie Limburg.be

Tina Gillen

Tina Gillen (1972) schildert zelden vanuit de directe waarneming van de werkelijkheid. Voor haar schilderijen baseert ze zich doorgaans op bestaande beelden zoals postkaarten, reproducties, filmstills en vooral foto's die ze zelf maakt. Uit deze grote verzameling beelden selecteert ze fragmenten die ze op haar doek overbrengt.

Door verschillende schilderkunstige manipulaties van het beeld wordt de afstand tot de realiteit nog vergroot. Een beeldfragment wordt bijvoorbeeld geïsoleerd weergegeven tegen een egale achtergrond, of het wordt dermate geabstraheerd dat het haast onherkenbaar wordt. Ook krijgen bepaalde delen van het schilderij een gedetailleerde afwerking, terwijl er in andere zones van het doek ruw geborstelde penseelstreken of zelfs drippings opduiken. Al deze ingrepen verhinderen een naïeve lezing van het schilderij als een getrouwe weergave van de zichtbare werkelijkheid.

Wat de keuze van de onderwerpen betreft, valt het op dat Tina Gillen gefascineerd is door alledaagse architectonische constructies en andere kunstmatige ingrepen waarmee de mens zijn leefomgeving vormgeeft. De mens verschijnt zelf haast nooit in beeld. Juist daardoor ga je in deze verlaten sites en gebouwen naar sporen van zijn aanwezigheid zoeken.

Onwillekeurig rijst ook de vraag in welke mate de mens door de door hemzelf geschapen omgeving geconditio-neerd of zelfs gedetermineerd wordt. Op formeel vlak is er vaak een sterke spanning aanwezig tussen enerzijds de geabstraheerde vormen die zich perfect voegen naar het platte vlak van het canvas en anderzijds de wetenschap dat deze vormen tegelijk representaties zijn van ruimte-lijke, driedimensionale constructies. Dit draagt nog bij tot de onwezenlijke sfeer die er uitgaat van deze schilderijen. Ze tonen ons dat er juist in wat ons het meest vertrouwd is een bevreemdende wereld schuil gaat. 

- Peter Pollers

Foto's

Playground
Tippi-Birds
Village

Voorbij

13.02 tot 01.05.2005
13.02 tot 01.05.2005
Share |