Provincie Limburg.be

Suska Mackert

Suska Mackert (1969) volgde een opleiding als edelsmid en juweelontwerpster. Ze beschouwt het sieraad in al zijn verschijningsvormen als een fenomeen: het is niet alleen een decoratief gegeven, maar ook een communicatie- en identificatiemiddel. Vanuit die invalshoek onderzoekt Mackert de rol en de begrenzing van dat feno-meen in ons leven: welke betekenissen hebben sieraden voor de mensen en/of het lichaam?

Op de tentoonstelling Over de mensen en de dingen presenteerde Suska Mackert onder andere een reeks bewerkte persfoto's. De uitvergrote grofkorrelige krantenfoto's tonen een aantal heren die door andere heren aangeraakt worden. Het gaat om Hans Dietrich Genscher, generaal Pinochet, Jacques Chirac en Brotislaw Geremek. Maar wie goed naar de foto's kijkt, merkt dat er iets niet klopt. De heren worden gedecoreerd, gehuldigd of ontvangen een ereteken. Het sieraad werd echter telkens uit de foto weggeretoucheerd. Daardoor lijkt het nu alsof de mannen elkaar zonder enige reden in het openbaar aan het betasten zijn. Het werk van Mackert gaat over juwelen en sieraden in de meest brede zin van het woord. Het gaat over macht, codes, status en rituelen, ook al is er geen sieraad te zien. Door middel van beeldmanipulatie onthult de kunstenaar de rol van het sieraad, of het nu om een halsketting of om een militaire onderscheiding gaat. Ze doet daarbij beroep op de opmerkingsgave van de toeschouwer.

Een ander werk op de tentoonstelling was de installatie Ce souvenir sera toujours mon guide. De titel van het werk werd op de muur geschilderd, en op en rond de letters bracht Suska Mackert kleine hangertjes aan. Deze medaillons - doorgaans met afbeeldingen van Maria of een andere (patroon)heilige - zijn een typisch katholiek symbool. Generaties kinderen kregen traditioneel zulk een juweeltje bij de eerste communie. Dergelijke sieraadjes verwijzen ook naar pelgrimstekens. Elke pelgrim krijgt er een of koopt er een wanneer hij na een lange tocht eindelijk de eindbestemming van zijn bedevaart bereikt. Als je goed keek, merkte je dat er op de hangertjes in de installatie geen afbeelding was aangebracht. Deze medaillons, het zijn er duizend, werden allemaal door de kunstenaar zelf uitgezaagd. Van monnikenwerk gesproken.

- Katelijne Beerten

Foto's

Affiches (Pinochet)
Affiches (Genscher)
Ce souvenir sera toujours mon guide

Voorbij

13.02 tot 01.05.2005
13.02 tot 01.05.2005
Share |