Provincie Limburg.be

Peter Hulsmans

In zijn werk beschrijft en transformeert Peter Hulsmans (1964) onze leefwereld op een manier die tot nadenken stemt. Objecten en situaties die zo alledaags zijn dat ze nauwelijks nog worden waargenomen, verschijnen hier opnieuw in hun oorspronkelijke vreemdheid. Het werk nodigt de toeschouwer uit tot een meer bewuste beleving van zichzelf en zijn omgeving.

Hulsmans bedient zich van allerlei media zoals videoprojecties, foto's, installaties en sculpturen. In een aantal recente projecten confronteerde de kunstenaar reële omgevingen in de openbare ruimte met een reeks prints met gemanipuleerde beeldfragmenten, soms gecombineerd met teksten. Hulsmans' bijdrage aan (They say this is the) Place in 2001 bevraagde op die manier de eigenheid van specifieke plaatsen rondom het Sint-Jansplein in Antwerpen én de structuren die er voor zorgen dat mensen een bepaalde vaste plaats krijgen toegewezen in de stedelijke omgeving. Naar aanleiding van het project Tracer (2003) plaatste de kunstenaar een zestal billboards met prints op verschillende locaties in de landelijke gemeente Ename. De afgebeelde artefacten en plaatsen op de affiches verwezen naar activiteiten op heel andere locaties. Zo werd de beslotenheid van het dorp symbolisch doorbroken en werd eraan herinnerd dat Ename in feite een kruispunt van wegen is dat juist door die externe verbindingen zijn eigenheid krijgt.

In een recente solopresentatie in CIAP toonde Peter Hulsmans objecten die er tegelijk vertrouwd en bevreemdend uitzien. Zo lijkt een kruisvormig kartonnen object op wieltjes enigszins op een vliegtuig. Maar kan je het dan ook zonder meer een vliegtuig noemen? In een ander werk wordt de vorm van de zitting van een stoel herhaald in een tiental plaquettes gemaakt van hars in verschillende kleuren. Het object wordt van zijn functie berooft, de stoel verliest zijn vanzelfsprekende rol. Daardoor kan je hem weer louter visueel benaderen als een gekleurde vorm in de ruimte. Of je kan je juist gaan bezinnen over wat een stoel in feite is, hoe dat object onze leefgewoonten conditioneert. Hulsmans zet onze vertrouwde omgeving als het ware tussen aanhalingstekens. Zo schept hij ruimte voor reflectie over de complexiteit en gelaagdheid van elke realiteit.

- Peter Pollers

Foto's

Private View
Figurated Mood #1
Figurated Mood #2

Voorbij

13.02 tot 01.05.2005
13.02 tot 01.05.2005
Share |