Provincie Limburg.be

Paul Casaer

Een constante in het fotografische werk van Paul Casaer is zijn fascinatie voor het globale landschap om ons heen. Specifieke elementen worden uitgelicht en in een andere context vervlochten tot een narratieve opstelling of esthetische compositie. Casaer's nieuwste werken ensceneren een vertelling waarin enkel de aanzet van het verhaal wordt aangestipt. Geïnspireerd op de fotoroman, tasten de beelden de mogelijkheid af tot vertelling en de onmogelijkheid hiertoe. Voor FREESPACE (Z33) verdiepte Casaer zich in de tentoonstellingsruimte zelf, een ontmantelde archiefruimte van het begijnhof. Fotografische en sculpturale ingrepen om een bepaalde afwezigheid tastbaar te maken.

Rose Van Doninck

Foto's

The Housekeeper
Paul Casaer #1
Paul Casaer #2
Paul Casaer #3
Paul Casaer #4
Paul Casaer #5

Voorbij

10.10 tot 31.12.2004
Share |