Provincie Limburg.be

Maarten Vanden Eynde

Maarten Vanden Eynde (°1977) is een Belgisch kunstenaar die woont en werkt in Rotterdam (NL), Brussel (BE) en Saint Mihiel (FR). VandenEynde’s artistieke praktijk krijgt vorm in zowel sculptuur, video, fotografie, installatie en performance, en is vaak contextgebonden. Vanuit de invalshoek van de veranderingen die gepaard gaan met globalisering stelt Vanden Eynde in zijn praktijk vragen bij evolutie; wat is vooruitgang? Gaan we überhaupt vooruit? Waar naartoe? En waarom?

Tijdens Alter Nature: We Can toont Z33 Zoology of Genetology, één pagina of katern van een publicatie over Genetology (www.genetology.net). Het boek focust in elke katern op een verschillende bestaande wetenschapstak, en bekijkt diens relatie tot Genetology, een door de kunstenaar uitgevonden wetenschap van Eerste Dingen. Met Genetology creëert Vanden Eynde een wetenschap die tegenover de huidige dominante wetenschap van de laatste dingen, Eschatology, staat. Het hoofdonderzoeksgebied van Genetology is onze fascinatie met tijd en de gevolgen hiervan: Hoe zullen we in de toekomst op het verleden terugkijken? Wat zal er nog overschieten  van het nu? Voor elke nieuwe pagina wordt er door een verschillende auteur een tekst geschreven over het onderwerp. In Zoology of Genetology, hier tentoongesteld, werd een tekst van Alan Weisman opnieuw geprint. Earth Without People verscheen voor het eerst in Discover Magazine, in Februari 2005.

www.maartenvandeneynde.com

Foto's

Maarten Vanden Eynde - Zoology of Genetology

Voorbij

21.11.2010 tot 13.03.2011
Share |