Provincie Limburg.be

Kate Street

Vertrouwd met het genre van het stilleven interpreteren we deze schilderijen als uithangborden van het goede leven. Bloemen, fruit, brood, vlees omringd door het fijnste servies roepen bij de toeschouwer de mooiste gedachten op. Hier en daar zit er voor de aandachtige kijker tussen al dat leven ook een klein detail verscholen dat ons eraan herinnert dat al die rijkdom zo snel kan verdwijnen als het licht bij het uitblazen van een kaars.

Op het eerste gezicht sluiten de werken van Kate Street (1979) naadloos aan bij deze zeventiende-eeuwse stillevens. Niets nieuws onder de zon. Maar ergens vertrouw je het toch niet helemaal. En terecht: als je goed kijkt merk je dat het hier niet om een schilderij maar om een foto gaat. En toch lijkt het werk geschilderd. Wat is hier aan de hand? Stilletjes aan wordt het duidelijk wanneer je een vaas opmerkt die verdacht veel lijkt op die van op de foto. Dit zijn geen echte bloemen in die vaas. Nee, met was, klei, ijzerdraad, stof en andere eenvoudige materialen bootst Kate Street stillevens na in drie dimensies. Vervolgens beschildert ze deze objecten en maakt ze er een foto van. Ze maakt dus een kunstmatig beeld, een artificiële constructie op basis van de traditie van het stilleven. Een traditie die zelf ook uitblonk in het maken van artificiële constructies. Want als we de zeventiende-eeuwse bloemstillevens ontleden, merken we dat allerlei bloemen die eigenlijk in verschillende seizoenen bloeien toch samen afgebeeld worden in één vaas.

Ook toen al vervaardigde de schilder een artificieel beeld zoals hij dat alleen met zijn kunst kon suggereren. Pracht en praal samengebundeld in één werk waarmee de eigenaar van de afbeelding zijn luxueuze levenstijl in de verf kon zetten, zich tezelfdertijd bewust van de vergankelijkheid van al dat uiterlijk vertoon. Deze paradox van leven en dood die eigen is aan alle processen van productie en creativiteit is het onderwerp van de werken van Kate Street. Met dit tot in de puntjes verzorgde maar verraderlijk artificieel schouwspel speelt de kunstenaar met de verschillende manieren van voorstelling. 

- Jurgen Gaethofs

Foto's

Pheasant
Candelabre

Voorbij

13.02 tot 01.05.2005
13.02 tot 01.05.2005
Share |