Provincie Limburg.be

Karin Arink

De relatie tussen het ik en de ander, daar draait het om in het werk van Karin Arink (1967). Zij onderzoekt hoe deze verhouding zich uitdrukt in bijvoorbeeld lichaamshouding, taal, tekens en kledij. Centraal hierbij staat de aandacht voor de fysieke, sociale, mentale toestand van het 'zelf' in relatie tot de anderen. Haar idee├źn hierover verwerkt ze in sculpturen, foto's, teksten, tekeningen en in haar persoonlijke website.

Het lichamelijke is een centraal gegeven in het oeuvre van Arink. In haar werk grijpt ze onder meer terug naar de body art uit de jaren zeventig. Aanvankelijk verkende ze vooral de huid als het medium tussen het zelf en de wereld. In veel van haar sculpturen worden textiel en kleding opgevat als een tweede huid die niet dient om de grens met de buitenwereld af te bakenen, maar juist om een brug te slaan tussen het zelf en de buitenwereld, tussen het ik en de ander. Ze nodigt de toeschouwer bijvoorbeeld uit om in een textielsculptuur - en dus als het ware in haar huid - te kruipen.

Naast de verkenning van de huid als de externe grens van het lichaam richt Arink zich ook op de interne lichamelijke sensaties. Ze vertaalt deze ervaringen naar sculpturen van lichamen die hun fysieke grenzen lijken af te tasten, wat tot uiting komt in extreme houdingen en proporties.

Het lichaam blijft een belangrijk gegeven voor Arink, maar in haar recente werk beschouwt ze het lichamelijk bewustzijn als slechts een van de invloeden die het zelf bepalen. Deze koers-wijziging werd mede ingegeven door het besef dat een louter fysieke ervaring van het lichaam wellicht niet mogelijk is. Het lichamelijke kan niet strikt gescheiden worden van het geestelijke. Bovendien is een mens een sociaal wezen. Hij of zij leeft ook in de blik van de ander. Op haar website verwoordt de kunstenaar dit als volgt: "Ik onderzoek verschillende manieren waarop het 'ik' zich manifesteert tegenover de 'ander' [...] daardoor ontstaat een ervaring van het zelf. Het bewustzijn van mijn eigen bestaan, in de ogen van de ander, jouw ogen: de toeschouwer." - Katelijne Beerten

www.dekko.nl

Foto's

Madras
stofdoeken carroussel
installation view Z33

Voorbij

13.02 tot 01.05.2005
13.02 tot 01.05.2005
Share |