Provincie Limburg.be

John Körmeling

John Körmeling (1951) studeerde architectuur, maar hij beweegt zich ook vrijelijk op het terrein van de stedenbouw, het design en de beeldendekunst. Bovenal is hij een scherpzinnige denker die een stortvloed aan ideeën uitwerkt in de vorm van schetsen, tekeningen, foto's en maquettes. Steeds vaker worden deze ontwerpen ook echt uitgevoerd op schaal 1:1, meestal in de vorm van monumentaal werk in de openbare ruimte, balancerend tussen sculptuur en functionele architectuur.

De term 'openbare ruimte' is trouwens een sleutelbegrip in het oeuvre van John Körmeling. Hij vraagt zich met name af hoe openbaar die ruimte nog wel is. Worden vrijheid en mobiliteit immers niet systematisch ingeperkt door allerlei betuttelende restricties? Met een onbevangen blik en een aanstekelijk gevoel voor humor ondergraaft Körmeling vastgeroeste ideeën en zet hij de bureaucratische mallemolen te kijk. Zijn werk is vaak te lezen als een ironische commentaar op de stupiditeit van wetten, regels en principes die we zo gewoon zijn geworden dat we ze nog nauwelijks in vraag durven te stellen.

Wat dacht je bijvoorbeeld van een parkeertapijt waarmee je in een handomdraai om het even waar een parkeerplaats voor je auto regelt? Of het sigarettenmerk No Smoking waarvoor overal ter wereld gratis reclame wordt gemaakt? Maar waar veel kunst blijft steken in het aankaarten van het probleem, komt Körmeling vaak ook met oplossingen aanzetten die in al hun eenvoud zo logisch zijn dat je je in alle ernst begint af te vragen waarom ze niet meteen integraal worden uitgevoerd. Zo stelt hij voor om het fileprobleem op te lossen door simpelweg bredere autosnelwegen aan te leggen met meer baanvakken voor variabele snelheden. Op die manier kan iedereen op het door hem gewenste tempo rijden en zo nodig zelfs stoppen op de snelweg. Als we daarbij ook nog eens overschakelen op milieuvriendelijke en geruisloze auto's op waterstofgas kan men allerlei milieu-eisen zoals geluidswerende muren achterwege laten. Dan wordt het eindelijk mogelijk om wegen te plannen met het oog op hun oor-spronkelijke functie: het zo efficiënt en aangenaam mogelijk van A naar B rijden. Maar dan moet we eerst wel af van het idee dat de auto per definitie de grote boeman is. Z33 toonde in 2005 een overzichtstentoonstelling van Körmelings werk met maquettes, tekeningen, objecten en een documentaire film. Daarnaast gaf het centrum hem ook de opdracht om na te denken over een aantal urbanistische knelpunten in Belgisch Limburg, met name de flessenhals in de drukke verbindingsweg Eindhoven-Luik, de toeristische heropwaardering van de Romeinse weg in de regio Haspengouw en de herinrichting van de mijnsite in Beringen. Via workshops en lezingen werd de bezoeker uitgedaagd om ook zelf zijn of haar ideeën over deze sites te formuleren.

- Peter Pollers

Foto's

H2O verlichting voor het Atomium
Hasselt rotonde
HI HA
Eindhoven-Luik #1
Eindhoven-Luik #2
Eindhoven-Luik #3
Eindhoven-Luik #4
Eindhoven-Luik #5

Voorbij

13.02 tot 01.05.2005
13.02 tot 01.05.2005
Share |