Provincie Limburg.be

Guy Rombouts

Guy Rombouts (1949) stamt uit een familie van drukkers en volgde aanvankelijk ook zelf een opleiding tot typograaf. Uiteindelijk kiest hij voor de beeldende kunst, maar uit zijn werk spreekt een blijvende fascinatie voor taal, schrift en tekensystemen. Al in het begin van zijn artistieke productie laat Rombouts zich inspireren door het alfabet.

Zo verzamelt hij voorwerpen waarvan de naam uit drie letters bestaat, beginnend met telkens een andere letter. De 24 objecten -voor de letters Q en X vindt hij geen equivalent - worden alfabetisch gerangschikt en zo tentoongesteld in een galerie. Hij maakt er ook pictogrammen van zodat er een beeldend schrift ontstaat waarin elk voorwerp voor een letter staat.

In 1984 leidt de artistieke zoektocht van Guy Rombouts tot de uitvinding van het zogenaamde AZART, een eigen alfabet waarmee hij samen met zijn partner Monica Droste (1958-1998) rebusachtige installaties maakt in alle mogelijke materialen. Het AZART bestaat uit 27 verschillende lijnstukken die staan voor de 26 letters van ons alfabet en een spatieteken. Zo is het teken voor de A een gehoekte lijn oftewel 'Angulair', de B wordt voorgesteld met een 'Barensteel', de C met een gekromde lijn of 'Curve'. Elk van deze letterlijnstukken is ook gekoppel aan kleur; de A bijvoorbeeld aan aquamarijn, de B aan bordeaux en de C aan citroengeel. De werken die met dit nieuwe alfabet als leidraad gemaakt worden krijgen daardoor een zinnelijk aspect dat grotendeels ontbreekt in het gewone westerse schrift. De speelse en kleurrijke vormentaal van het werk contrasteert vaak met de doorgaans nogal zware literaire inhoud die ontleent is aan uitspraken van kunstenaars, schrijvers en filosofen.

Op de tentoonstelling Over de mensen en de dingen was van Guy Rombouts onder andere het werk Met drie woorden eten te zien. Dit bestek ontwierp hij nog samen met Monica Droste. De silhouetten van zowel lepel, mes als vork vormen in het AZART de woorden waarvoor ze staan. Zo bevat de omtreklijn van de vork de letterlijnstukken Veelgloop, Ogief, Ruit en Kanteel. Terwijl in het gewone schrift het woord 'vork' in het geheel niet lijkt op een echte vork, kan je in dit geval dus ook echt eten met het woord zelf. Het verband tussen de taal en de zinnelijke wereld wordt zo voor eventjes iets minder willekeurig.

- Peter Pollers

www.azart.be

Foto's

Writing is the geometry of the soul
Met drie woorden eten #1
Met drie woorden eten #2

Voorbij

13.02 tot 01.05.2005
13.02 tot 01.05.2005
Share |