Provincie Limburg.be

Catharina Van Eetvelde

Het oeuvre van Catharina van Eetvelde (1967) kan omschreven worden als een zoektocht naar de essentie van het tekenen. Daarbij gaat ze uit van het idee dat een tekening niet alleen uit verschillende tekens bestaat, maar uit een samenhangend systeem van tekens. Alle tekensystemen die ze in haar werk gebruikt, plaatst ze door schaalvergroting of -verkleining vervolgens in een ander perspectief. Ze vergroot, verkleint, verdraait, verandert van gezichtspunt en vermenigvuldigt die tekensystemen. Daaruit ontstaat vervolgens een reeks van beelden die een multidimensionale kijk op haar werk geeft. Elke afzonderlijke tekening verwijst steeds naar een groter geheel.

In haar werk gaat Van Eetvelde immers op zoek naar de meest economische manier om haar gedachten uit te beelden. De cartografie is een van de tekensystemen die Catharina van Eetvelde in haar onderzoek betrekt. Op de tentoonstelling 'Over de mensen en de dingen' (Z33) toonde de kunstenaar vier van de zes bestaande Atlasplaten en de computeranimatiefilm 'Cruise'. Dit laatste werk onstond in samenwerking met de Franse auteur Abigail Lang en kan nog het best omschreven worden als een een geopolitieke fantasie. De film vertrekt vanuit de tekening van een wereldkaart met focus op water en land. Die eerste uitgangstekening brokkelt stilaan af in verschillende landen die zowel een politieke als een fysieke onafhankelijkheid bezitten. De landen vertrekken vervolgens op een 'cruise' doorheen het water, waar ze op zoek gaan naar gunstige allianties met andere politieke entiteiten. Zo wordt België bijvoorbeeld gekoppeld aan achtereenvolgens Vaticaanstad, Chili en Nieuw-Zeeland. Bij elk van die allianties gaat de kunstenares na welke de gevolgen zijn bij een grensversoepeling tussen die twee landen op bijvoorbeeld politiek, economisch, cultureel en sociaal vlak.

Tot slot wordt er weer uitgezoomd naar de wereldkaart met de woorden 'how to map, round or flat, the impossible image'. De cartografie leert ons dat de perfecte projectie van het ronde aardoppervlak op een plat vlak niet bestaat. Maar is niet elk beeld in zekere zin een onmogelijk beeld?

- Katelijne Beerten

Foto's

La Particule articulée, Zone B, 1
La Particule articulée, Zone B, 2
Cruise

Voorbij

13.02 tot 01.05.2005
13.02 tot 01.05.2005
Share |