Provincie Limburg.be

Boaz Kaizman

Boaz Kaizman (1962) is een grensganger tussen culturen, disciplines en kunststromingen. In veel van zijn werken komen beelden, objecten en woorden samen in constellaties die zich niet tot een gemakkelijk te consumeren geheel laten samenvoegen. Kaizman verwijst daarbij vaak impliciet naar naoorlogse kunststromingen zoals de colourfield painting, de minimal art en de conceptuele kunst. Deze avant-gardistische experimenten hebben door de jaren heen een aura van onaantastbaarheid verkregen. Kaizman doorbreekt dit door ze met elkaar te confronteren en zo hun problematiek opnieuw te actualiseren.

In CIAP presenteerde de kunstenaar bijvoorbeeld een werk bestaande uit vierkante en rechthoekige stukken metaal en hout die keurig in het gelid op de vloer liggen. In blauwe kleefband is op elk van de 'tegels' een letter aangebracht. Samen vormen deze letters het woord 'aristocrat', meteen ook de titel van het werk. Is dit nu een schilderij of veeleer een sculptuur? Dat is een vraagstelling die richtinggevend was voor een groot deel van de naoorlogse avant-garde. De geringe dikte en de twee-dimensionaliteit lijken te wijzen in de richting van de schilderkunst. De gebruikte materialen en de plaatsing op de vloer duiden dan weer op een beeldhouwwerk. Bij nader inzien houden de tegels wellicht een verwijzing in naar het werk van Carl Andre, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de minimal art. Maar terwijl de tegeltableaus van Andre opgebouwd waren uit identieke elementen gebruikt Kaizman verschillende materialen en afmetingen. Met de letters introduceert hij bovendien een conceptueel element waardoor de perceptie als zuivere vorm verhinderd wordt. Het woord 'aristocrat' valt ook moeilijk te rijmen met Carl Andre's anti-elitaire opvatting van kunst. Minimal art en conceptuele kunst - twee kunststromingen die elk van beiden aanspraak maakten op 'waarheid' een 'zuiverheid' - worden in dit werk van Kaizman met elkaar vermengd. Het resultaat is een bijzonder complex en dubbelzinnig beeld dat de legitimiteit van die aanspraken radicaal in twijfel trekt.

- Peter Pollers

Foto's

Aristocrat
Executive
Flare Aroma Council

Voorbij

13.02 tot 01.05.2005
13.02 tot 01.05.2005
Share |