Provincie Limburg.be

Architecture Workroom Brussels

Architecture Workroom Brussels is een think-and-do tank voor innovatie binnen de architectuur, stedenbouw en andere aan de ruimtelijke ontwikkeling verwante disciplines. Door ontwerpers in allianties te betrekken bij het planningsproces, bouwt Architecture Workroom aan een context voor vernieuwing binnen de ontwerppraktijk. Tegelijk promoot ze hiermee de rol en betekenis van ruimtelijk ontwerp in het formuleren van noodzakelijke, innovatieve antwoorden op de maatschappelijke vraagstukken van een stedelijke wereld.

www.architectureworkroom.eu

Foto's

Architecture Workroom Brussels - Unie Modell
Architecture Workroom Brussels - Unie Modell
Architecture Workroom Brussels - Unie Modell
Architecture Workroom Brussels - Unie Modell

Voorbij

01.12.2013 tot 30.03.2014
Share |