Provincie Limburg.be

Alien Oosting

Het centrale gegeven in het werk van Alien Oosting (1978) is steeds een bestaande ruimte, de lege ruimte die ze als kunstenaar ter beschikking krijgt om haar werk te tonen. Vaak kiest ze een minder voor de hand liggende plek, bijvoorbeeld een stalling, een kelder of een zolderkamer in een oude woning.

In een eerste fase koestert Oosting een grote ontvankelijkheid voor de ruimte. Zonder vooropgezet plan concentreert ze zich op de vormen die reeds in de naakte ruimte aanwezig zijn: een gewelfde zoldering, een oude houten deur, een raam. Ze probeert zich louter en alleen te richten op het kijken naar die vormen. Vervolgens voegt ze zelf vormen toe met behulp van eenvoudige materialen die ze ter plaatse kan toepassen. Zo wordt er bijvoorbeeld een zuil toegevoegd die opgaat in de bestaande architectuur, of de constructie van het plafond wordt met gips in drie dimensies herhaald op het vloeroppervlak. Op een bijzonder indringende manier maken deze artificiële ingrepen de specifieke ruimtelijke eigenschappen van de plek leesbaar. Er ontstaat een harmonieuze of juist spanningsvolle verhouding tussen de bestaande en de toegevoegde elementen. Na dit lange proces van waarnemen en ingrijpen - het neemt soms weken in beslag - volgt er een presentatie.

De toeschouwer kan alleen door zijn fysieke aanwezigheid ter plaatse en voor de duur van de expositie het werk ten volle ervaren. Men begeeft zich in de ruimte die door de ingrepen balanceert op de grens tussen werkelijkheid en fictie, tussen reële plek en kunstmatig 'environment'. Foto's of videobeelden kunnen de fysieke ervaring van de ruimte onmogelijk vervangen. Het einde van de presentatie brengt onherroepelijk ook het einde van het werk met zich mee.

In het kunstencentrum FLACC ging Alien Oosting aan de slag in twee kelderruimtes. Een ervan deed vroeger dienst als opslagplaats voor steenkool. Door de restjes steenkolengruis aan te vegen en te vermengen met gips ontstond er op de grond een reflectie van het licht die de hele beleving van de ruimte transformeerde. Een bescheiden ingreep met een grote zeggingskracht die meteen ook zinspeelde op het mijnverleden van de streek. - Peter Pollers

Voorbij

13.02 tot 01.05.2005
13.02 tot 01.05.2005
Share |