Provincie Limburg.be

Alexandra Dementieva & Aernoudt Jacobs

Chat
Voor 'Media Works', een collaboratie van 'Power Plays - Interior Desires, Exterior Spaces' (Platform Limburg Beeldende Kunsten), 'Facelifters 2006' (kunstwerkplaats Tor) en Kunstencentrum Belgie, ontwikkelde Dementieva samen met Jacobs een nieuwe performance. 'Chat' had het valselijk 'persoonlijke' doch vaak anonieme contact via chatboxen als onderwerp. Het werk entte zich op het stramien van een speelfilm waarin een jongedame zichzelf verliest in een internetsessie. Daarbij gingen de twee artiesten, elk met behulp van hun aangewende media, live met elkaar in interactie.

Dementieva toonde recentelijk werk op het festival 'Rencontres international Paris/Berlin' (2005), in de Conical Gallery (Melbourne, Australie, 2005) en op het '1st Electronic Art Festival Rio de Janeiro' (2005).

Aernoudt Jacobs (Halle, 1968) studeerde architectuur aan het Sint-Lucasinstituut van Gent. Onder de pseudoniemen Mark Mancha (posttechno), Missfit (werk in opdracht voor ondermeer films) en TMRX (vrije collages opgebouwd uit dagelijkse geluiden) sleutelt de autodidact aan verschillende muzikale genres. Jacobs vertrekt in zijn tussen het reele en absurde zwevende werk steeds vanuit een fascinatie voor het geluid an sich, in welke vormdan ook.

Recentelijk stelde hij tentoon/bracht hij concerten in Kunstencentrum Netwerk (Aalst, 2006), V_2 (Rotterdam, 2005), en op het Argosfestival 2004 (Brussel).

www.alexdementieva.org
www.tmrx.org

Foto's

Alien Oosting

Voorbij

13.05 tot 29.10.2006
Share |