Provincie Limburg.be

Agentschap

Agentschap is de generische naam van een Brussels agentschap dat in 1992 werd opgericht door Kobe Matthys. Agentschap stelt een oneindige lijst samen van dingen die net buiten of net binnen de classificaties van natuur en cultuur vallen. Dingen die zich bewegen tussen de categorie van creatie en de categorie van evolutie of die niet behoren tot de categorie van objecten noch tot de categorie van subjecten. Samengevat, dingen die de twijfel doen rijzen wat de tweedeling tussen natuur en cultuur betreft. 

Voor de Verzameling (Mind the System, Find the Gap), maakt Agentschap uit haar lijst van dingen een selectie die ingaat op de vraag: “Hoe kan gemeengoed opgenomen worden in kunstpraktijken?”

Foto's

Agency - Assembly
Agency - Assembly
Agentschap - Verzameling Mind the System Find the Gap
Agentschap - Verzameling Mind the System Find the Gap
Agentschap - Verzameling Mind the System Find the Gap

Voorbij

02.06 tot 30.09.2012
Share |