Provincie Limburg.be

FreeSpace 2003

FreeSpace 2003
01.01 to 31.12.2003

In 2003 werd er voortgebouwd op hetzelfde principe maar de uitwerking ervan werd aangepast en meer toegespitst op onderzoek, confrontatie en het losweken van reactie. Freespace 2003 kreeg als ondertitel 'Kiss and Ride'. 'Kiss and Ride' creeerde een open en vrije ruimte waarbinnen korte en diverse ontmoetingen tot stand kwamen tussen kunstenaars, organisaties, buurtbewoners... Vier kunstenaars kregen ieder een periode van 6 weken, opgedeeld in drie blokken van twee weken.

In blok een deelde de kunstenaar de expo- en werkruimte met de vorige kunstenaar. Tijdens het tweede blok werkte en exposeerde de kunstenaar alleen. In blok drie deelde de kunstenaar de expo- en werkruimte met de volgende kunstenaar. Een vijfde kunstenaar verbond het geheel, hij was de rode draad doorheen het project.

Nadeel van deze formule was dat de ingrepen heel projectmatig en in enkele gevallen heel minimaal waren. De interventies en de ontmoetingen met het publiek waren heel interessant. De gewone tentoonstellingsbezoeker bleef evenwel een beetje op zijn honger zitten. Met uitzondering van de permanente presentatie van de vijfde kunstenaar was er soms weinig te 'zien'. Twee kunstenaars coachten het project: Gert Robijns en Philippine Hoegen.

Meer

 

Construction

 

Images

Trapped Reality #1
Trapped Reality #2
Baudelaire
Deleuze
Freud
Grimm
Heathcliffe
Houellebecq
Mc Luhan
Benoît #1
Benoît #2
Els Vanden Meersch #1
The Recurrence Of The Sublime
Gabriel Kuri #1
Gabriel Kuri #2
Gert Robijns #1
Henri Jacobs #1
Johannes Kahrs #1
Johannes Kahrs #2
Johannes Kahrs #3
Johannes Kahrs #4
Johannes Kahrs #5
Featuring Masses
Overlooking the street
Maria Gabriëlle #1
Mayte Vietà #1
Cactus
Cactus 2
Mexique
Mexique 2
Bailly #1
Zaman #1
Share |