Provincie Limburg.be

Update 'Open call for curatorial proposals' voor een tentoonstelling over ‘graphic print media’

26 internationale en zeer diverse voorstellen werden ingediend op de ‘Open Call for curatorial proposals’ die Z33 en Frans Masereel Centrum in het najaar lanceerden. De jury selecteerde zes voorstellen tijdens de eerste ronde – in aanwezigheid van gastjurylid Maki Suzuki van Abäke (curator van het vorige curatorproject All the Knives). Daarvan zullen er uiteindelijk drie uitgekozen worden om een uitgebreider tentoonstellingsconcept uit te werken. Eind maart presenteren de drie geselecteerden hun voorstel persoonlijk aan de jury.

De definitieve curator gaat begin april aan de slag om het project verder uit te werken in nauwe samenwerking met Z33 en Frans Masereel Centrum. De tentoonstelling in Z33 is voorzien in het najaar van 2014.

Share |