Provincie Limburg.be

Kom een ruimteschip bouwen in Z33!

Zaterdag 2 februari beginnen we met de opbouw van Seeker [HS2]. Zin om mee te werken aan dit ruimteschip?

De voorbije weken brainstormde een team vrijwilligers samen met kunstenaar Angelo Vermeulen over de binnenkant van het ruimteschip Seeker. De basis van het denkwerk is verricht, vanaf nu beginnen we echt te bouwen.

Mensen met plug-in ideeën kunnen ook nu nog deel worden van het team. Tijdens het hele creatieproces blijft de gelegenheid om zelf ideeën aan te brengen en zaken te implementeren.

Wil je mee dit ruimteschip creeeren? Je bent welkom zaterdag 02.02 van 14u tot 18u. Angelo Vermeulen en zijn team geven je een update van gekozen ideeen en stand van zaken. En dan bouwen we samen verder. Zaterdagavond 16.02 opent de tentoonstelling.

Wil je meer weten over het project? Mail even naar seekerhs2@gmail.com.

Update 28.02.2013: Oproep aan de deelnemers: kunnen jullie je gereedschap, beeldmateriaal, tekeningen met specifieke ideeën meebrengen? Heb je thuis nog bouwmaterialen liggen? Die kan je ook al meebregen.

De eerste 2 uur doen we een sessie om nog ideeën op te doen. Aansluitend richten we het ruimteschip in op het plan. Daarna gaan we aan de slag en beginnen we te bouwen!

Share |