Provincie Limburg.be

Het Kolenspoor Getest - IABR

vzw Architectuurwijzer en Z33 werden door Ruimte Vlaanderen aangesteld om het ruimtelijk ontwikkelingsverhaal van het Kolenspoor tot leven te brengen. In een eerste fase realiseerden ze een interactieve installatie die momenteel wordt gepresenteerd op de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (23.04-10.07.2016).

Hoe kunnen ontwerpers en bestuurders samen actief werk maken van een kwalitatieve ruimte voor de toekomstige economie? Dat is de hoofdvraag in de zevende editie van de biënnale IABR-2016-THE NEXT ECONOMY. Een internationaal team van curatoren organiseert er een platform voor creatieve coalities van ontwerpers, bestuurders, bedrijven, burgers en andere agents of change met nieuwe ideeën en verbeeldingen van de stad van de 21e eeuw.

Kolenspoor

Het Limburgse Kolenspoor loopt van Beringen tot Eisden en rijgt onderweg heel wat kernen van wonen, werken, natuur en recreatie aaneen. Tot ver in de twintigste eeuw was het de economische ruggengraat die zeven steenkoolmijnen ontsloot, waardoor Limburg uitgroeide tot een van de voornaamste energieleveranciers van het land. Vandaag heeft het spoor voor heel wat actoren het potentieel om een nieuwe impuls te geven aan de regio vanuit de wisselwerking tussen energie en technologie, erfgoed, natuurbeleving en toerisme.

Het Kolenspoor Getest

Met het project 'Het Kolenspoor Getest' gaat Ruimte Vlaanderen de uitdaging aan om vaart zetten in de transitie naar een belevingsvolle en koolstofarme economie. Initiatieven van gemeenten, provincie en andere actoren die inventief gebruik maken van het onderbenutte spoor worden verbonden om kringlopen te sluiten en sociale welvaart op te bouwen. Het is een project in volle evolutie. Het draagt het potentieel van een langetermijnproject in zich waarmee synergieën en gedeelde winsten tot stand kunnen komen.

Voor 'Het Kolenspoor Getest' zijn ontwerpteams rond OSA KULeuven en Plusoffice creatief aan de slag gegaan om dat potentieel te onderzoeken in Houthalen-Helchteren en in Genk. Ze grijpen het spoor aan als experimenteerruimte voor de nieuwe economie en sociale cohesie die de regio beoogt.

Interactieve installatie op IABR

De interactieve installatie - bestaand uit  een digitaal platform, boek en filmprojectie - stelt de onderzoeksresultaten samen met de vele visies en investeringsplannen die betrekking hebben op het gebied tentoon. Het Kolenspoor verschijnt als een katalysator voor een maatschappelijke en economische heropleving van Limburg na de sluiting van Ford Genk. Op korte termijn komen de toeristische troeven van mijnerfgoed, fietscultuur en natuurbeleving in het vizier. Op langere termijn kunnen de nieuwe samenwerkingen rond het spoor ook een regionale energie- en materialentransitie op gang brengen.

Het verhaal van het Kolenspoor als katalysator voor transitie is te bekijken op de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) tot en met 10 juli 2016 en te volgen op www.projectkolenspoor.be.

Op 1 juni vindt er een Limburg Dag plaats, meer informatie over het programma en inschrijvingen is terug vinden op http://www.vrp.be/mod_calendar/t.op-limburg-dag/. 

www.projectkolenspoor.be
www.ruimtevlaanderen.be
www.architectuurwijzer.be

Share |