Provincie Limburg.be

Agency - Assembly (Mind the System, Find the Gap)

Agency - Assembly (Mind the System, Find the Gap)

Voor de Verzameling (Mind the System, Find the Gap), maakt Agentschap uit haar lijst van dingen een selectie die ingaat op de speculatieve vraag: “Hoe kan gemeengoed opgenomen worden in kunstpraktijken?” Ambachten worden veelal geclassificeerd als gemeen goed. Het ontwerp van gebruiksvoorwerpen, hoe bevredigend ook, valt niet onder de auteursrechterlijke bescherming van kunstwerken.

Intellectueel eigendomsrecht definieert een gebruiksvoorwerp als “gekenmerkt door een intrinsiek utilitair gebruiksnut, dat zich niet uitsluitend richt op informatieoverdracht of het weergeven van het uitzicht van een artikel.” Het ontwerp van een gebruiksvoorwerp wordt enkel beschouwd als artistiek wanneer het ontwerp pictoriele, grafische of sculpturale elementen bezit die onafhankelijk van het gebruikselement kunnen geïdentificeerd worden en kunnen bestaan. Voor vele kunstpraktijken is dergelijk onderscheid moeilijk te maken. Een selectie van dingen vormt een verzameling in Mind the System, Find the Gap om hierover te getuigen.

Agentschap is de generische naam van een in Brussel gesitueerd agentschap dat in 1992 door Kobe Matthys werd opgericht.

Kunstenaars

Voorbij

02.06 tot 30.09.2012
Share |